Fett i kjøkkenavtrekk er et stort problem som kan forårsake brannfarlige, uhygieniske og dårlig fungerende avtrekk. Utilstrekkelig renhold kan føre til rask og ukontrollert spredning av brann fra kjøkken til resten av bygningen. Dette har vi flere eksempler på fra media.

Mintie fjerner fett i kjøkkenavtrekk på en effektiv og miljøvennlig måte. Vi bruker IceTech ventilasjonsrens med tørris til denne prosessen. Fordelen med denne prosessen er at det er ingen bruk av kjemikalier eller vann, rengjøringen er ekstremt effektiv og skånsom, og renseprosessen kan følges via kamera og monitor.

Mintie har spesialisert seg på denne prosessen med imponerende resultater. Når tørris pellets (3mm Co2 pellets) blåses med trykkluft mot en overflate, forvandles den momentant fra fast stoff til gass. Dermed oppstår et trykksjokk som “sprenger” vekk fettet. Egen avtrekksvifte med fettfilter suger ut det dypfrosne avrensede belegget.

IceTechs virkemåte

IceTech tørrismaskin tilsluttes en trykkluftkompressor med vannutskiller og filter som gir min. 5 m3/min. ved 7 bar. I tørrismaskinen blandes tørris og trykkluft, som så føres gjennom blåseslangen fram til robot eller rensepistol.

Roboten settes inn i den ene enden av kanalen og styres fra kontrollboksen med joy-stick eller «cruise control». Hastigheten på roboten og isdysen som roterer 360o, styres også herfra. I mindre eller vertikale kanaler, hvor roboten ikke kan brukes, anvendes den manuelle dyseføring eller rensepistolen. Pistolen brukes også til rensing av vifter, avtrekkshefter, jethetter etc.

Når tørrisen under trykk blåses mot overflaten vil den sublimere, dvs. gå momentant fra fast form til gass. Sublimeringen av cryopellets gir en volumutvidelse på 700 ganger, denne «eksplosjonseffekten» sammen med den termiske- og kinetiske effekt fjerner belegget (forurensingen) og etterlater en ren og tørr overflate. I motsatt ende av kanalen tilsluttes avtrekksvifte m/fettfilter, som suger ut det dypfrosne avrensede belegget.