Tjenester

Hensikten med alle våre tjenester er å tilby våre kunder bedre, mer effektive og sunnere innemiljø. Vi ser på våre kunder som langsiktige samarbeidspartnere og gjør vårt ytterste for å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene på deres inneklima-utfordringer.

Ventilasjonsrengjøring

I Norge oppholder vi oss gjennomsnittlig omkring 90 % av tiden innendørs. Inneklima får derfor stor betydning for helse og trivsel. Dårlig inneklima på arbeidsplassen gir nedsatt funksjon og produktivitet. Det kan derfor lønne seg å investere i et godt inneklima.

Rehabilitering av ventilasjonsaggregater

Mintie tilbyr rehabilitering av ventilasjonsaggregater som forlenger levetiden på anlegget og reduserer vedlikeholdsbehovet. Vi benytter utprøvde behandlingsmetoder med kostnadsbesparende resultater.

Rengjøring av fett i kjøkkenavtrekk

Fett i kjøkkenavtrekk er et stort problem som kan forårsake brannfarlige, uhygieniske og dårlig fungerende avtrekk. Utilstrekkelig renhold kan føre til rask og ukontrollert spredning av brann fra kjøkken til resten av bygningen. Dette har vi flere eksempler på fra media.

Tørrisblåsing av produksjonsutstyr

Det unike med tørris som blåsemateriale er at det fordamper ved kontakt med overflaten som renses og etterlater da en overflate som er ren, tørr og uten rense-blåsematerialer. Fordeler ved å benytte denne prosessen er at vedlikeholdsstopp reduseres, produksjonskvaliteten økes, vedlikehold av maskiner uten demontering og miljøskadelige stoffer elimineres.