Tørrisblåsing av produksjonsutstyr

Mintie tilbyr tørrisblåsing av produksjonsutstyr. Dette er et revolusjonerende alternativ til tradisjonell metode for rensing.

Det unike med tørris som blåsemateriale er at det fordamper ved kontakt med overflaten som renses og etterlater da en overflate som er ren, tørr og uten rense-blåsematerialer. Fordeler ved å benytte denne prosessen er at vedlikeholdsstopp reduseres, produksjonskvaliteten økes, vedlikehold av maskiner uten demontering og miljøskadelige stoffer elimineres.

Mintie har benyttet tørrisblåsing av produksjonsutstyr ved mange store industri vaskerier i Norge med strålende resultater. Problemet deres har vært mye gummi- og plastikkoppsamling i tørketromlene. Dette har ført til blokkering av luftgjennomstrøm og forårsaket økt tørketid. Mintie har først skrapt vekk overflødig materiale og deretter blåst alle tørketromlene med tørris. Dette har redusert tørketiden med over 50%!

Fordeler med tørrisblåsing

  • Ikke noe vannsøl
  • Ekstremt effektiv rensemetode
  • Tørris fordamper umiddelbart, etterlater derfor ikke noe avfall
  • Ingen kjemikalier brukt i prosessen
  • Utstyr kan renses uten å demonteres
  • Ingen slipe-effekt på utstyr som renses (ingen riper/skraper)

Anvendelsesområder

Matforedlingsfabrikker, Plastikk Fabrikker, Petrol – kjemiske Industrier, Støperier, Kjemiske Industrier, Bok binderier, Vaskerier (tørketromler), Tekstil Industrier etc. Og alle andre steder hvor det er nødvendig å fjerne olje, fett, lim, klister, maling, blekk, bitumen, voks, tyggegummi og annen skitt på en miljøvennlig, vann fri og ekstremt effektiv måte.