I Norge oppholder vi oss gjennomsnittlig omkring 90 % av tiden innendørs. Inneklima får derfor stor betydning for helse og trivsel. Dårlig inneklima på arbeidsplassen gir nedsatt funksjon og produktivitet. Det kan derfor lønne seg å investere i et godt inneklima.

Et ventilasjonsanlegg har som hensikt å fjerne avtrekksluft fra et lokale og tilføre behandlet eller ubehandlet luft til lokalene. Det er forventet at anlegget skal tilføre tilfredsstillende luftkvalitet og yte maksimalt, men erfaringsmessig vil ikke dette oppnås uten riktig vedlikehold kombinert med renhold av anlegget. Selv med filtre installert i systemet, kan man ikke garantere at forurensing ikke vil komme inn i systemet.

Rengjøring av ventilasjonsanlegg med robot : MintieNår et anlegg er i drift kan de innvendige komponentene gradvis bli forurenset. Ventilasjonsanlegg gir ypperlig mulighet for skitt og potensielle skadelige luftbårne partikler til å spre seg rundt i bygget. Støv, mugg, bakterier, konstruksjonsavfall eller isolasjonsfibre kan samle seg i ventilasjonsanlegget dersom ikke anlegget blir rengjort regelmessig. Konsekvensen er at anlegget vil svekkes og medføre økte driftskostnader.

Ventilasjonsanlegg er designet til å yte på optimale luftkvalitetsnivåer. Det viktigste aspektet ved systemdesign er grad av luftstrømutveksling; riktig mengde luft som tilføres og trekkes ut igjen av systemet. Tilluft er filtrert av uteluft filteret ved aggregatet og tilfører ren luft til lokalene.

Avtrekksluft blir ikke filtrert på denne måten og dette fører til en oppsamling av støv, fuktighet og grobunn for bakteriell vekst i kanalene.

Et skittent avtrekksanlegg har stor innvirkning på hele anlegget, spesielt i forhold til riktig luftstrømutveksling (tilluft og avtrekk) og varmegjenvinning. Avtrekksluft filter lokalisert i ventilasjonsaggregatet filtrerer bare ventilasjonskomponentene i aggregatet. Skitne avtrekksfilter/kanaler reduserer luftstrømmen ved å skape en uheldig luftbalanse mellom tilluft og avtrekksluft. Konsekvensen er at systemet ikke vil fungere slik det var ment.

NADCA, The International National Air Duct Association, anbefaler rengjøring av avtrekk hvert 3.-5. år, og tilluft hvert 5.-7. år. Disse anbefalingene varierer basert på type bygning, hvor mange som oppholder seg i bygningen og funksjonen.

En av de viktigste strategiene for å oppnå god ventilasjon er forebyggende tiltak som rengjøring og rehabilitering av ventilasjonsanlegget. Dette vil resultere i bedre luftkvalitet og luftbalanse,
samt redusere driftskostnader og energiforbruk.

Ring Mintie i dag og start vedlikeholdsarbeidet. Det vil lønne seg!